HomeAbout |  PartnersNews UpdateKnowledge | Media & DownloadActivitiesVolunteersContact  
 
 
 
 
 
 
 

ซุ้มเกมควบคุมความรุนแรง “เกมเบาๆ” โดย กลุ่มกิ่งก้านใบ
ณ Station ปฏิรูปการเรียนรู้ (พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องความรุนแรง และวิธีการควบคุมความรุนแรง
 
หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม
ความรุนแรงและวิธีการควบคุมความรุนแรงเกิดจากทัศนคติ พฤติกรรม และ จิตใจ (Head Hand Heart)
 
รูปแบบ/เนื้อหาหลัก
เกม ชื่อ เกมเบาๆ ซึ่งจะมี 3 เกม ได้แก่ เกมเบา Head (เกมควบคุมทัศนคติ) เกมเบา Hand (เกมหลงหลุมพฤติกรรม เกมเบา Heart (เกมยับยั้งชั่งใจ)
 
-
 
 
เครื่องมือ/กระบวนการนำเสนอ
วิทยากรจะให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมเล่นเกม 3 เกม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เกมที่ 1 เบา Head (เกมควบคุมทัศนคติ) ให้ผู้เล่นเป่าลูกโป่งขนาดเล็ก เป็นตัวแทนของตนเองมัดกับก้านเข็มหมุด แล้วนำลูกโป่งเสียบลงในเสาทัศนคติที่เป็นที่มาของความรุนแรง ซึ่งมีตะปูและเส้นลวดแหลมกระจายอยู่ทั่วเสา (มีข้อความบอกถึงทัศนคติที่เป็นที่มาของการใช้ความรุนแรง) โดยไม่ให้ลูกโป่งแตก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าอย่าให้ทัศนคติที่เป็นที่มาของความรุนแรงเข้ามาครอบงำหรือทำลายตัวเรา

เกมที่ 2 เบา Hand (เกมหลงหลุมพฤติกรรม) ให้ผู้เล่นใช้หลอดเขี่ยลูกแก้วจากจุดเริ่มต้นไปให้ถึงเส้นชัย ระยะทาง 2 เมตร โดยไม่ให้ลูกแก้วตกหลุมพฤติกรรมความรุนแรงที่มีอยู่ในกระดานทั้ง 22 หลุม ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้รู้จักการหลบเลี่ยงหรือควบคุมพฤติกรรมความรุนแรงของตนเอง

เกมที่ 3 เบา Heart (เกมยับยั้งชั่งใจ) มีกระดานชั่งน้ำหนัก ซึ่งแบ่งเป็นสองฝ่าย โดยฝั่งซ้ายให้ผู้เล่นเลือกหยิบกล่องประเภทความรุนแรงซึ่งมี 2 กล่องคือ ความรุนแรงทางกาย และความรุนแรงทางใจ มาวางไว้ สำหรับฝั่งขวาจะมีกล่องทางเลือกในการยับยั้งควบคุมความรุนแรง 10 กล่อง ให้ผู้เล่นเลือกกล่องที่ตรงกับวิธีการในการยับยั้งความรุนแรงของตนเองมาวางให้ได้น้ำหนักเท่ากัน ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้รู้จักการควบคุมจิตใจ หรือยับยั้งชั่งใจของตนเองไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรง
 
ผลที่เกิดขึ้น
 
มีเด็กเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมจำนวนแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงโยช่วงเช้าจะมีจำนวนมากกว้านื่องจากสภาพอากาศยังไม่ร้อนจัดเท่าช่วงบ่าย ในช่วงที่ทำการสังเกต/เก็บข้อมูลมีเยาวชนร่วมกิจกรรมประมาณ 5-6 คน โดยเข้าร่วมครบทั้ง 3 เกม แม้จะมีจำนวนไม่มาก (ซึ่งต่างจากช่วงเช้าซึ่งผู้จัดกิจกรรมกล่าวว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมถึงเกือบ 30 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มาร่วมจัดกิจกรรม) ประกอบกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นเด็กๆ จึงไม่ได้สนใจพูดคุยซักถาม แต่สนใจในการเล่นเกมมากกว่า
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม

สำหรับสถานที่และตำแหน่งการตั้งซุ้มทำกิจกรรมซึ่งถูกแดดส่องตลอด ทำให้อากาศร้อนมาก ทำให้ผู้จัดกิจกรรมต้องปรับย้ายตำแหน่งไปตั้งอยู่ด้านข้างถนน ใต้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา แต่อย่างไรก็ตามเป็นกิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้เข้าร่วมทำกิจกรรม โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมเป็นเด็กๆ จากซุ้มที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเด็กๆ ที่เดินผ่านมาและขี่จักรยาน

 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com