ประชุมนัดที่ 3 รวมพลังเต็มกำลังเคลื่อนทัพ "มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม" ครั้งที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2554
 

กลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาเยาวชนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ของการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 ผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เอ็นจีโอ อาทิ เน็คเทค มหาวิทยาลัยมหิดล ทรูคอร์ปอเรชั่น สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ฟิวส์ เครือข่ายจิตอาสา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) กลุ่มดินสอสี โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่ายบีบอยประเทศไทย ฯลฯ ได้มารวมตัวกันกว่า 50 องค์กร ด้วยเจตนารมณ์มุ่งมั่นตั้งใจจนห้องประชุมห้องใหญ่ของเราคับแคบลงถนัดตา ทั้งนี้เพื่อหวังระดมความคิดเห็นถึงประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอของแต่ละเครือข่ายภาคี ข้อสรุปรูปแบบกิจกรรมภายในงานฯ ตลอดจนถึงความมุ่งหมายที่เราจะใช้เวทีมหกรรมพลังเยาวชนฯ แห่งนี้เป็นทั้ง "เป้าหมาย" และ "เครื่องมือ" ในการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพของเยาวชนไทย พร้อมๆ กับการหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่พวกเขาเพื่อพิสูจน์ให้สังคมไทยได้เห็นว่า "เด็กไทยไม่ด้อยกว่าใครในโลก" แถมยังมีพลังเชิงบวกเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์ไม่แพ้ผู้ใหญ่ ไม่แปลกใจเลยว่าการประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และบรรลุความมุ่งหมายไปด้วยดี โดยการประชุมครั้งหน้าที่จะมีขึ้นที่เก่าเวลาเดิมในวันที่ 21 มีนาคม 2554 เชื่อว่าจะได้เห็นภาพความอบอุ่นนี้อีกครั้ง พร้อมๆ กับความคืบหน้าของการจัดงานฯ ที่รุดหน้าไปอย่างต่อเนื่องค่ะ

 
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com