ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
  • พลังเยาวชนคน ICT
  • พลังเยาวชนพลเมืองอาสา
  • พลังเยาวชนรักษ์โลก
  • พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้
  • พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น
 1. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 3. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
 4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. โรงเรียนสวนหม่อน จ.นครราชสีมา
 7. กลุ่มนักข่าวจิ๋ว โรงเรียนสวนหม่อน จ.นครราชสีมา
 8. โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี
 9. กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 10. FUSE
 11. บริษัท GIGABYTE TECHNOLOGY จำกัด
 12. กลุ่มลูกชาวไร่
 13. ชมรมเยาวชนคนสร้างหนังแห่งประเทศไทย
 14. เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com