นิทรรศการสิ่งมีชีวิต - 6 พ.ค. 54 พิธีเปิด เวิร์คช็อป เสวนา การแสดง นิทรรศการมีชีวิต รอยยิ้มและมิตรภาพ อาสาสมัคร