เวิร์คช็อป - 8 พ.ค. 54 เวิร์คช็อป เสวนา การแสดง นิทรรศการมีชีวิต รอยยิ้มและมิตรภาพ อาสาสมัคร พิธีปิด