กองเลขานุการจัดงาน
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2


มูลนิธิสยามกัมมาจล
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก อาคาร Plaza East ชั้น G
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9379901-7
โทรสาร 02-937-9900
 
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับเรา สามารถติดต่อได้โดยการป้อนข้อมูลตามนี้ค่ะ
 

ติดต่อกองเลขานุการจัดงาน
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
E-mail: scbfteam@gmail.com

  คุณรัตนา กิติกร
โทร. 02-9379901-7 ต่อ 105
มือถือ: 081-929-0540, 081-929-0540
E-mail: rattana@scbf.or.th, kitirana@gmail.com
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
โทร. 02-9379901-7 ต่อ 112
มือถือ. 086-300-5962, 086-300-5962
E-mail: kittirat@scbf.or.th, joepluemjit@yahoo.com
  อุบลวรรณ เสือเดช
โทร. 02-9379901-7 ต่อ 113
มือถือ 089-177-6592, 089-177-6592
E-mail: ubonwan@scbf.or.th, jangy_nana@homail.com
 
ผู้ประสานงานเชิงประเด็น
ประเด็น
ผู้ประสานเชิงประเด็น
ผู้ประสานงาน
สคส.
พลังเยาวชน คน ICT :
I CAN DO YOU CAN THINK
 1. อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ (อ.โก๋)
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทร. 080-244-3443
  อีเมล์ archangoh@hotmail.com
 2. คุณสุรวดี รักดี (อี๋)
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทร. 086-500-8682
  อีเมล์ ee2593@hotmail.com

คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด (อ้อม)
โทร.0-2511-5758 อีเมล์ urapin@kmi.or.th

พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น :
เด็กเปลี่ยน... ท้องถิ่นเปลี่ยน

คุณเบญจวรรณ วงศ์คำ (จุ๋ม) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทร. 089-817-5008
อีเมล์ jumpai@hotmail.com

คุณธวัช หมัดเต๊ะ
โทร.086-096-9595 อีเมล์ thawat@kmi.or.th

พลังเยาวชนพลเมืองอาสา :
พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม

คุณนันทินี มาลานนท์ (แอม)
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 081-666-7487
อีเมล์ am.tu44@gmail.com
คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส (อ้อ)
โทร.086-771-6011 อีเมล์ wanna@kmi.or.th

พลังเยาวชนรักษ์โลก :
เปลี่ยนโลกร้อน...ให้เย็นลง

  คุณอุไรวรรณ เทิดบารมี (อุ)
โทร.085-121-5563 อีเมล์ uraiwan@kmi.or.th

พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้

คุณแก้วตา เพชรรัตน์
โทร. 081-790-9809
อีเมล์ junepetcharat@gmail.com

นภินทร ศิริไทย (หญิง)
โทร. 02-511-5758 อีเมล์ napintorn@kmi.or.th
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com