DOCUMENT เอกสารต่างๆ
 
• คำกล่าวเปิดงาน นายอานันท์ ปันยารชุน
• หนังสือ
เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ ให้ Save ไว้ที่เครื่องเพื่อเปิดอ่าน
(ให้คลิกขวาที่ "Download" แล้วคลิก "Save Target As...")
   
  — พลังเยาวชน คน ICT
  — พลังเยาวชน พลังท้องถิ่น
  — พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้
eBook 1 | 2
  — พลังเยาวชนพลเมืองอาสา
  — พลังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
• (ร่าง) กำหนดการวันเตรียมจัดงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ
 
• คู่มือชมงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ
 
• (ร่าง) กำหนดการงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ/ Update 25 เม.ย. 54
    (อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
 
• กำหนดการปฐมนิเทศก์อาสาสมัครงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ
 
• เส้นทาง รับ-ส่ง รถบัสผู้เข้าร่วมงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ
 
แผนผังภายในงาน
 
การออกแบบพื้นที่ในงาน
 
• (ร่าง) กำหนดการแถลงข่าวงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ
 
• โครงการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ
 

• แบบสำรวจเข้าร่วมงานมหกรรมพลังเยาชนฯ

 

 
• แบบตอบรับเข้าร่วมงานมหกรรมพลังเยาชนฯ
 
 
POSTER / BROCHURE  
LOGO
 
 
รวมคลิปงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ ครั้งที่ 2...
 
VDO
PHOTOS ประมวลภาพวันงาน
6 พ.ค. 54 7 พ.ค. 54 8 พ.ค. 54
  พิธีเปิด
เวิร์คช็อป
เสวนา
การแสดง
นิทรรศการมีชีวิต
รอยยิ้มและมิตรภาพ
อาสาสมัคร
เวิร์คช็อป
เสวนา
การแสดง
นิทรรศการมีชีวิต
รอยยิ้มและมิตรภาพ
อาสาสมัคร
  เวิร์คช็อป
เสวนา
การแสดง
นิทรรศการมีชีวิต
รอยยิ้มและมิตรภาพ
อาสาสมัคร
พิธีปิด
PHOTOS ประมวลภาพกิจกรรมอื่นๆ
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com