• ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออุดมศึกษา
 • อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งงานฯ
 • สามารถเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานทุกวัน
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทัศนคติที่ดี มีจิตอาสา รักงานบริการ
 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมเปิดใจรับการเรียนรู้
 
 

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
“แบ่งปัน ... เพื่อเปลี่ยนแปลง”

เปิดโอกาสให“คนรุ่นใหม่” ได้แสดงพลังสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงกิจกรรม “อาสาสมัครมหกรรมพลังเยาวชน” เปิดรับน้องเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

 1. มัคคุเทศก์
 2. พิธีกร/นักข่าวภาคสนาม
 3. Social Network
 4. ออร์แกไนเซอร์

แต่กว่าจะถึงภาพแห่งความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  โดยระหว่างทาง เหล่าอาสาสมัครมหกรรมพลังเยาวชนที่มีความตั้งอกตั้งใจ ทั้ง 92 ชีวิต ยังได้รับประสบการณ์และมิตรภาพกลับไปมากมาย ดังนั้น เราจะกลับไปย้อนดูเบื้องหลังความประทับใจนี้ร่วมกันนะคะ (^_^)

 
 
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com