เริ่มแล้ว ! ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
12 มกราคม 2554
 

แม้จะเว้นวรรคไปหนึ่งปี ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็นใจ แต่ก็เชื่อว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมยังมีอยู่ครบถ้วน โดยครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานครั้งแรก ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่สังคมถึงพลังบวกของเยาวชน โดยการร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 ได้มีหลากหลายองค์กรจากผู้ใหญ่ใจดีที่ยังเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ให้การฟูมฟัก สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงพลัง โดยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาเพื่อระดมความคิด รูปแบบในการจัดงานฯ โดยงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมฯ ครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554 โดยเปลี่ยนบรรยากาศจากย่านใจกลางเมือง มาสู่บรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางแมกไม้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ค่ะ

 
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com