เยาวชนพลัง "บวก" ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
17 -18 มีนาคม 2554
 

เมื่อวันที่ 17 -18 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิสยามกัมมาจลได้ชวนน้องๆ และคุณครู Best Practices กว่า 50 ชีวิตในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และวงดนตรีตะติยัมปิมาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้วยกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีมากมายคอยให้กำลังใจ อาทิ พระมหาพงศ์นริทร์ ฐิตวังโส พระสมุห์ประเสริฐ ยสธโร ทีมงานคุณอำนวยจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม คุณบุญเลิศ เจริญกิจศิริวงศ์ วิทยากร Ignite และทีมถอดองค์ความรู้เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ฯลฯ ซึ่งน้องๆ ก็ไม่ทำให้พี่ๆ ผิดหวังต่างแสดงพลังบวกให้พี่ๆ ได้ชื่นชมกัน ถึงกับต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว โดยน้องๆ และคุณครูต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "เป็นครั้งแรกจริงๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน"

 
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com