ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมพลังเยาวชนฯ
 
เชิญเพื่อนภาคีเครือข่ายร่วมประชุมถอดบทเรียน
เวที IGNITE Thailand มหกรรมพลังเยาวชนฯ ครั้งที่ 2
รวมคลิปวิดีโองานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
ปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงามและอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น
ประกาศผลการแข่งขันถ่ายภาพ SEE POSITIVE
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update | Knowledge |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com